Znajdź Odpowiedzi

Znaleziono 4 odpowiedzi.


Horizon Go – kontrola rodzicielska

Kontrola rodzicielska pozwala: zablokować dzieciom oglądanie treści, które nie są odpowiednie dla ich wieku uniemożliwić innym członkom rodziny samodzielne wypożyczanie określonych pozycji w UPC NA...

Horizon Go – zarządzanie listą odtwarzania

Lista odtwarzania to możliwość stworzenia na stronie www.horizon.tv własnej listy filmów i programów UPC NA ŻĄDANIE. Informacje na temat każdej dodanej do listy odtwarzania pozycji są...

Ulubione kanały w Horizon Go (zmiana kolejności)

Zmienić kolejność kanałów możesz dzięki opcji Ulubione.  Żeby dodać kanały do listy ulubionych na stronie internetowej www.horizon.tv: zaloguj się do Horizon Go w menu z lewej strony ekranu...

Horizon Go – zmiana języka

W Horizon Go nie ma możliwości zmiany ustawień języka. Dostępny jest tylko język polski. Dotyczy to zarówno korzystania z usługi poprzez stronę www.horizon.tv, jak i na urządzeniach mobilnych, tj....